Innovatie, beleid & strategie

Wij behouden wat goed is en vernieuwen wat nodig is. Wij ondersteunen organisaties met visie en ervaring. Wij zijn nuchter, pakken aan en doen dat met plezier.

Innovatie, beleid & strategie

Wij behouden wat goed is en vernieuwen wat nodig is. Wij ondersteunen organisaties met visie en ervaring. Wij zijn nuchter, pakken aan en doen dat met plezier.

Mensen om uw organisatie te ondersteunen en verder te helpen

Wij investeren in een netwerk van adviseurs en managers die verandering versnellen. Wij brengen strategie naar de praktijk en hebben in verschillende posities veel kennis en ervaring opgedaan. Bij acute problemen, bij vertrek van een leidinggevende, complexe vernieuwingen of veranderingen die veel van het management vragen, zijn wij direct beschikbaar.

Onze expertise is breed. In ons portfolio zijn – onder andere – opdrachten op het gebied van: dienstverlening aan klanten en burgers, inzet van informatietechnologie bij werkprocessen, beleidsontwikkeling, marktpositionering en portfolio-ontwikkeling, account- en communitymanagement.

Waar het om gaat

Wij bieden duurzame oplossingen bij reorganisaties en ondersteuning bij positioneringsvraagstukken. Wij nemen zaken uit handen en voeren uit als experts op het terrein. Wij verdiepen ons in de opdrachtgever en zorgen voor aantoonbaar resultaat op basis van een doorleefde filosofie.
Centraal staat hierbij het vinden van een balans tussen processen, structuur en cultuur, het uitzetten van een richting, het verbinden van mensen aan ideeën en organisaties, en het ondersteunen van veranderingen.

  • Het gaat om de mens, de inhoud, de richting en de kwaliteit.
  • Het gaat om duidelijke structuur, om juiste motivatie en om toewijding.
  • Het gaat om pragmatisch, slagvaardig en innovatief handelen.
  • Het gaat om integriteit, voorbeeldgedrag en resultaat.
  • Het gaat om verantwoordelijkheid nemen en geven.

Dat zeggen wij niet zomaar, dit vinden wij en daar handelen wij naar.

Waar het om gaat

Wij bieden duurzame oplossingen bij reorganisaties en ondersteuning bij positioneringsvraagstukken. Wij nemen zaken uit handen en voeren uit als experts op het terrein. Wij verdiepen ons in de opdrachtgever en zorgen voor aantoonbaar resultaat op basis van een doorleefde filosofie.
Centraal staat hierbij het vinden van een balans tussen processen, structuur en cultuur, het uitzetten van een richting, het verbinden van mensen aan ideeën en organisaties, en het ondersteunen van veranderingen.

  • Het gaat om de mens, de inhoud, de richting en de kwaliteit.
  • Het gaat om duidelijke structuur, om juiste motivatie en om toewijding.
  • Het gaat om pragmatisch, slagvaardig en innovatief handelen.
  • Het gaat om integriteit, voorbeeldgedrag en resultaat.
  • Het gaat om verantwoordelijkheid nemen en geven.

Dat zeggen wij niet zomaar, dit vinden wij en daar handelen wij naar.

Over verandering

Niets valt zo moeilijk te organiseren, niets maakt zo weinig kans op succes, niets is zo gevaarlijk bij het doorvoeren ervan, als vernieuwingen. Wie zich daarvoor inzet, maakt zich allen die van de oude situatie profiteerden tot vijanden – terwijl hij op weinig enthousiasme mag rekenen bij hen die uit de nieuwe toestand profijt zouden kunnen halen. Hun lauwheid spruit voort, enerzijds uit vrees voor de tegenstanders die zich op statuten en tradities kunnen beroepen; anderzijds uit het feit dat mensen over het algemeen achterdochtig zijn en nieuwigheden nooit echt vertrouwen voordat zij er beter van zijn geworden.

Bijgevolg zullen allen die tegen veranderingen gekant zijn, bij elke gelegenheid fanatiek ten aanval blazen, en zullen de voorstanders liever de kat uit de boom kijken. Met als resultaat dat de positie van de vernieuwers en hun medestanders altijd gevaar loopt.

Niccolò Machiavelli (1532), Il Principe

 

Wij adviseren over organisatietransities, bedrijfsvoering en digitalisering

Wij begeleiden procesverbeteringen, analyseren en ontwikkelen businessmodellen, lichten organisaties door en bieden innovatieve oplossingen. Wij brengen complexe opgaven tot een goed resultaat en creëren nieuwe mogelijkheden. Wij geven advies dat zich bewijst in de praktijk. Advies dat wij met plezier ook zelf in praktijk brengen. Wij dragen bij aan een beter resultaat en bieden meerwaarde. Daar kunt u ons op afrekenen en voor deze activiteiten brengen wij redelijke tarieven in rekening. Graag leveren wij ook voor u advies en management op maat.

Foreign ventures

We know what it takes to introduce and expand successful online business in The Netherlands. We create an environment that is focused on transforming proven ideas into action and developing new impactful businesses.

So why don’t you let us introduce you to a whole new market where we know the way? We can support you by providing the local team, strategic direction and capital for the startup to reach product-market fit.

We take pride in the fact that we understand the importance of digital innovation and that we know the blessings of scalability by nature.

Foreign ventures

We know what it takes to introduce and expand successful online business in The Netherlands. We create an environment that is focused on transforming proven ideas into action and developing new impactful businesses.

So why don’t you let us introduce you to a whole new market where we know the way? We can support you by providing the local team, strategic direction and capital for the startup to reach product-market fit.

We take pride in the fact that we understand the importance of digital innovation and that we know the blessings of scalability by nature.

Verbinden. Organiseren. De klus klaren.

Vaak horen we dat ‘het in deze branche echt heel anders is’. Tegelijkertijd zijn er – tussen de dilemma’s die voorliggen en de keuzes die gemaakt moeten worden – en tussen branches en organisaties verrassend veel gelijkenissen. In de kern blijft het, hoe en waar dan ook, toch een samenspel tussen mensen. Hierbij is niet altijd ‘soort branche of organisatie‘ de meest onderscheidende variabele. Niet zelden zijn  bekostigingswijze, bestaansduur of grootte van de organisatie relevantere factoren van onderscheid. Het soort branche of organisatie is dan ook niet wat ons motiveert. Het samenwerken, het verbinden van mensen en gezamenlijk doelen bereiken, dat vinden wij leuk. Vooral als de verschillen groot zijn en de doelen haast onbereikbaar lijken. In welke branche of organisatie dan ook. Onderstaand een lijst van competentie- en expertisegebieden die wij graag toelichten.

Bedrijfsleven

Wij ondersteunen bij reorganisaties en begeleiden nieuwe organisatie-onderdelen of startups. Wij geven advies over bedrijfsvoering en kunnen als interim-manager leidinggevende taken overnemen op senior niveau. Wij hebben eerder dergelijke opdrachten uitgevoerd bij verschillende ICT en kennisintensieve bedrijven.
Graag lichten wij onze kennis en ervaring toe aan de hand van eerdere opdrachten.

Overheid

Wij helpen overheidsinstellingen bij het optimaliseren van klantcontacten. Wij brengen bedrijfs- en werkprocessen in kaart, ontwikkelen nieuwe processen en actualiseren bestaande processen. Hierbij binden wij klanten aan de organisatie en optimaliseren wij klanttevredenheid. Daarnaast hebben wij de executiekracht om de strategie tot uitvoering te brengen.
Graag lichten wij onze kennis en ervaring toe aan de hand van eerdere opdrachten.

Onderwijs

Wij kennen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Hierdoor zijn wij in staat snelheid te maken binnen een project- of interim-opdracht.
Onze insteek is pragmatisch. We betrekken de belanghebbenden: van docenten en studenten tot de facilitaire afdelingen en ICT. U kunt bij ons terecht voor zowel het inhuren van interim-managers op strategisch niveau, als voor het leiden van afgebakende, complexe projecten.
Graag lichten wij onze kennis en ervaring toe aan de hand van eerdere opdrachten.

Afspreken?

Wij werken in heel Nederland.
Als u ons wilt bezoeken, bent u welkom in de Beurs van Berlage in het centrum van Amsterdam. De Beurs van Berlage is op loopafstand van Amsterdam CS. Komt u met de auto dan vindt u in de omgeving een aantal parkeergarages zoals Q-park De Bijenkorf en Parking Centrum Oosterdok.

Raatgever Advies en Management
Oudebrugsteeg 9
1012 JN  Amsterdam
Telefoon: 020 – 717 3136

 

Afspreken?

Wij werken in heel Nederland.
Als u ons wilt bezoeken, bent u welkom in de Beurs van Berlage in het centrum van Amsterdam. De Beurs van Berlage is op loopafstand van Amsterdam CS. Komt u met de auto dan vindt u in de omgeving een aantal parkeergarages zoals Q-park De Bijenkorf en Parking Centrum Oosterdok.

Raatgever Advies en Management
Oudebrugsteeg 9
1012 JN  Amsterdam
Telefoon: 020 – 717 3136